Kontakt

Zawsze służymy pomocą!

Limtel Sp. z o.o.

Ul. Ursynowska 72

02‑605 Warszawa

NIP: 7393792360

Regon: 280518010

KRS: 0000358690

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego 219800,00 PLN opłacony w całości


tel. (89) 722 89 89

e-mail: bok@limtel.pl
Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Mormol
iod@inteliwise.com

Formularz kontaktowy

Zobacz również: